آخرین نوشته های بلاگ

2 اسفند

تهیه فایل ارائه وبینار ، بایدها و نبایدها ۲

در قسمت دوم مقاله تهیه فایل ارائه وبینار قصد داریم به شما نکات بیشتری در مورد آماده سازی فایل ارائه بگوییم.

26 بهمن

چگونه بیشترین تعامل در وبینار را داشته باشیم؟

در این مقاله چند تکنیک ساده برای داشتن بیشترین تعامل در وبینار را به شما می گوییم.

ما که هستیم؟