وبینار تیم سازی و کار گروهی

شروع وبینار: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

جهت معرفی فضای بازار کار استارتاپی و کار تیمی و تیم سازی این رویداد به صورت وبینار برگزار می شود.

سرفصل ها:

  • کارگروهی و کار تیمی
  • خصوصیات کار تیمی
  • فرایند تیم سازی
  • اصول کار تیمی
  • نقشه راه کار تیمی
  • تصمیم گیری گروهی
  • خلاقیت گروهی

پردیس فنی فومن- دانشگاه تهران

ویدئوی وبینار تیم سازی و کار گروهی