وبینار آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری

شروع وبینار: یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

شما برای پیشبرد کسب و کارتان و رسیدن به موفقیت مالی نیاز به سرمایه گذاری دارید.
 

چه کسانی باید در وبینار قراردادهای سرمایه گذاری شرکت کنند؟

 • افرادی که می‌خواهند کسب و کار جدیدی را راه اندازی کنند.
 • افرادی که صاحب کسب و کار هستند.
 • افرادی که می‌خواهند پیشبرد کسب و کار خود تصمیمات درستی خود بگیرند؛
 • افرادی که می‌خواهند استارتاپی شکست خورده نداشته باشند
 • افرادی که می‌خواهند نادانی را تجربه نگنند.

سرفصل ها:

 • مدل های سرمایه گذاری
 • مقدمات قرارداد سرمایه گذاری
 • تنظیم و تدوین قرارداد 
 • سرمایه گذار و سرمایه پذیر کیست؟
 • مدل های سرمایه گذاری تیم های استارتاپی
 • ارکان یک قرارداد سرمایه گذاری

هنگامه عسگری

ویدئوی وبینار آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری