وبینار رایگان اکوسیستم استارتاپی

شروع وبینار: چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
ندارد