وبینار درست‌نویسی برای جذب و فروش

شروع وبینار: یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

با دقت‌های نوشتاری، چگونه مشتری را جذب کنیم و بیشتر بفروشیم؟
یا:
چگونه بنویسیم تا مشتری را بیشتر جذب کنیم و بیشتر بفروشیم؟

مخاطبان وبینار:

  • همه کسانی که در فضای دیجیتال اقدام به بازاریابی دیجیتال می کنند

سرفصل ها:

  • درست نویسی
  • رعایت اصول صحیح نویسی فارسی
  • قواعدی برای جذب مخاطبان با استفاده از کلمات درست به شکل درست در جملات

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

ویدئوی وبینار درست‌نویسی برای جذب و فروش