کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

شروع وبینار: شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۰
پایان وبینار: پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
داردیکی از مهم ترین اصول مشتری در عصر حاضر تلاش در جهت حفظ مشتریان کنونی است. بدین منظور سازمانها استراتژی های گوناگونی در راستای برنامه وفاداری مشتریان تدوین می کنند.

تحقیقات نشان می دهد موثرترین برنامه جهت افزایش نرخ وفاداری مشتریان، راه اندازی باشگاه مشتریان (Customer Club) می باشد. با طراحی برنامه های گوناگون جهت مدیریت تجربه مشتریان در باشگاه، علاوه بر ارائه خدمات جذاب گوناگون به اعضا، می توان از شبکه اجتماعی آنها نیز به عنوان مشتریان بالقوه بهره برد.

بعد از برگزاری موفقیت آمیز وبینار راه اندازی باشگاه مشتریان (مقدمه) و درخواست بسیار زیاد کاربران در وبینار فوق برای برنامه ریزی و برگزاری دوره جامع و پیشرفته با همین عنوان، لذا تصمیم بر برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته) گرفته شد.

سرفصل ها:

 

  •     تشریح گام های طراحی باشگاه
  •     نوشتن سناریوی باشگاه
  •     بخش بندی، رفتار شناسی و جذب اعضای باشگاه
  •     فروش ارتقایی و جانبی در باشگاه
  •     شبکه سازی توسط اعضای باشگاه
  •     کاریرد داده کاوی در باشگاه مشتریان
  •     ابزارهای مورد نیاز راه اندازی باشگاه
  •     بررسی کامل نمونه های واقعی داخلی و خارجی بصورت کامل

 

ویدئوی جلسه اول کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی جلسه دوم کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی جلسه سوم کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)