وبینار رایگان مقدمه ای بر برندسازی شخصی (پرسونال برندینگ)

شروع وبینار: سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۴۵
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
داردبرند شخصی یعنی همه تلاشهای ما برای معرفی خود و توانمندیهایمان. صدای بلندی که در سکوت یا حتی زمانی که در خواب هستیم با تمام قدرت به معرفی ما مشغول است و در جهت رسیدن به مطلوبیت تعریف شده فردیمان بی وقفه در تلاش است.

 برند شخصی بازتاب شخصیت و عملکرد فردی ما است . تصوری مثبت ، قوی و واضح که به محض شنیدن نام شما در ذهن افراد نقش میبندد. این تصویر بر مینای ارزش ها و اعتقادات فردی شما و جامعه هدفتان بنا شده است و برای رشد و موفقیت، از توانمندیها و فعالیت های شما تغذیه میکند.

سرفصل ها:

  •     مفهوم برندسازی شخصی
  •     شرح پنجره جوهری
  •     مروری بر گام های خلق برند شخصی
  •     الگوبرداری، خلاقیت و نوآوری
  •     توانایی و مهارت تشخیص فرصت ها و جسارت به کارگیری آنها

 

ویدئوی وبینار مقدمه ای بر برندسازی شخصی (پرسونال برندینگ)