وبینار رایگان بازاریابی در عصر رسانه های اجتماعی

شروع وبینار: جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

آنچه که رسانه های اجتماعی برای تجار و بازاریابان انجام می دهند فراهم سازی بهترین و موثرترین بستر جهت بیان اهدافشان است. آنها می توانند به راحتی با کاربران و مشتریان ارتباط برقرار کنند. در دسترس بودن ابزارهای کم هزینه اختیار بیشتر در بازاریابی برنامه هایشان را فراهم می سازد تا بتوانند فناوری مناسب را با اخلاق اجتماعی ترکیب کنند. تمامی این کاربردها بر اساس ساختار اینترنتی با تلفن همراه است که بهترین عرضه را در اختیار عموم مردم قرار می دهد.

در وبینار فوق نقش رسانه های اجتماعی را در بازاریابی امروز بررسی و راهکارهای مناسبی برای بهره برداری هر چه بهتر ایز این پدیده نوظهور را ارائه خواهیم کرد.

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار بازاریابی در عصر رسانه های اجتماعی