وبینار مدیریت عواطف و هیجانها

شروع وبینار: سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

وبینار مدیریت عواطف و هیجان ها (Emotional management) هفتمین وبینار از دوره آنلاین کرند است. عواطف اهميت زيادي دارند؛ نه فقط به واسطه ايجاد احساسات خوشايند يا ناخوشايند! بلكه همين احساسات هستند كه چگونگي رفتار ما را مشخص مي‌كنند.

عواطف بر خلاف رفتار، در معرض كنترل سايرين نيستند؛ نه شما قادر به كنترل عواطف ديگران هستيد و نه ديگران مي‌توانند عواطف شما را كنترل كنند و به بياني ديگر، احساسات شما فقط متعلق به شماست. البته ديگران هم مي‌توانند حداكثر كوشش خود را براي تاثير روي احساسات شما انجام دهند اما فقط و فقط شما مي‌توانيد انتخاب كنيد كه اين تاثيرات اعمال شود يا نه!

سرفصل ها:

  • دو راهبرد پردازش روانی: عقلانیت استدلالی و عواطف شهودی
  • تفکیک میان عواطف و هیجانهای پایه و تشخیص شدت هریک
  • تمایز خلق و خو (mood) و هیجان (emotion)
  • کارکردها و خاستگاه تکاملی چهار هیجان: خشم، ترس، غم، شادی
  • بازخوردگیری، سازماندهی و برنامه‌ریزی هیجانی

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار مدیریت عواطف و هیجانها