وبینار مهارت های سخنرانی حرفه ای

شروع وبینار: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

حتما در سخنرانی هایی شرکت کرده اید که مخاطبان با موبایل هایشان بازی می کنند،چرت می زنند، یا به کار دیگری مشغول هستند. اما اگر شما می خواهید  این مخاطبان شش دنگ حواسشان را به سخنرانی شما جمع کنند و با خوشحالی و انگیزه بالا سخنرانی شما را گوش دهند باید متفاوت عمل کنید.

در این وبینار محمد پیام بهرام پور از رازهای یک سخنرانی حرفه ای پرده بر می دارد و راهکارهایی برای ارائه یک سخنرانی حرفه ای ارائه می دهد.

مخاطبان وبینار:

  • کسانی که ممکن است بخواهند مقابل دیگران در جمعی صحبت کنند.

سرفصل ها:

  • مهارت های غلبه بر ترس و کنترل استرس در سخنرانی
  • ارتباط با مخاطبان و اشتباهاتی که نباید مرتکب شد
  • فن بیان و صدا سازی
  • مهارت  داستان گویی
  • استفاده از طنز در سخنرانی
  • مهارت های استفاده از زبان بدن در سخنرانی
  • پوشش مناسب در سخنرانی
  • کاریزما در سخنرانی

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir
بیشتر از یک نفر

ویدئوی وبینار مهارت های سخنرانی حرفه ای