شروع وبینار: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
پایان وبینار: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

هدف و هدفگذاری از مقوله هایی است که نسبت به آن دانش مطلوبی را همه ما داریم اما این دارایی برای ما اثر بخش نیست و یا اینکه آنگونه که باید و شاید برای ما اثر بخش نبوده است. و اگر اینگونه باشد، آرام آرام نسبت به هدفگذاری نوعی دلزدگی حس میکنیم و دیگر آنرا جدی نمیگیریم.

داوود کیخسرو کیانی در این مجموعه وبینار با رویکردی متفاوت، به این موضوع میپردازد و راهکارهایی عملی را در قالب استعاره ها و داستانها ارائه مینماید.


مخاطبان وبینار:

کسانی که تصور میکنند در مورد هدف و هدف گذاری خیلی میدانند اما دیگر حسش را ندارند و یا در آستانه بی حسی هستند.

سرفصل ها:

  • چرا برای هدفگذاری انگیزه کافی نداریم
  • عادت های غلط ما در حوزه هدف و هدف گذاری چیست؟
  • نقش محیط در هدفگذاری مطلوب چیست؟
  • چگونه در محیطی منفی باف رشد کنیم؟!
  • و...

سایت آموزشی کیان اندیشه

ویدئوی وبینار مهارت هدف‌گذاری اثر بخش