مجموعه وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

شروع وبینار: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

هدف و هدفگذاری از مقوله هایی است که نسبت به آن دانش مطلوبی را همه ما داریم اما این دارایی برای ما اثر بخش نیست و یا اینکه آنگونه که باید و شاید برای ما اثر بخش نبوده است. و اگر اینگونه باشد، آرام آرام نسبت به هدفگذاری نوعی دلزدگی حس میکنیم و دیگر آنرا جدی نمیگیریم.

داوود کیخسرو کیانی در این مجموعه وبینار با رویکردی متفاوت، به این موضوع میپردازد و راهکارهایی عملی را در قالب استعاره ها و داستانها ارائه مینماید.

مخاطبان وبینار:

کسانی که تصور میکنند در مورد هدف و هدف گذاری خیلی میدانند اما دیگر حسش را ندارند و یا در آستانه بی حسی هستند.

این وبینار در نه جلسه و در تاریخ های زیر برگزار میگردند:
 • دوشنبه 26 آذر ساعت 20
 • دوشنبه 3 دی  ساعت 20
 • دوشنبه 10 دی ساعت 20
 • دوشنبه 17 دی ساعت 20
 • دوشنبه 24 دی ساعت 20
 • دوشنبه 10 دی ساعت 20
 • دوشنبه 1 بهمن ساعت 20
 • دوشنبه 8 بهمن ساعت 20
 • دوشنبه 15 بهمن ساعت 20
 • دوشنبه 29 بهمن ساعت 20
 • دوشنبه 6 اسفند ساعت 20

سرفصل ها:

 • چرا برای هدفگذاری انگیزه کافی نداریم.
 • عادت های غلط ما در حوزه هدف و هدف گذاری چیست؟
 • نقش محیط در هدفگذاری مطلوب چیست؟
 • چگونه در محیطی منفی باف رشد کنیم؟!
 • و...

 

سایت آموزشی کیان اندیشه

جلسه اول وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

جلسه دوم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

جلسه سوم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

جلسه چهارم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

جلسه ششم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

جلسه هفتم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

جلسه نهم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

جلسه هشتم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

جلسه پنجم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش