وبینار مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

شروع وبینار: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارددر زندگی ما انسان ها، واقعیت های متعددی وجود دارند و اتفاق های گوناگونی رخ می دهند که چه بخواهیم و چه نخواهیم با آن ها روبرو خواهیم شد. دنیای ما پر است از مسائل و مشکلات گوناگون و راه فراری هم از آن ها نیست. مشکلاتی که باید حل شوند و تصمیم هایی که باید گرفته شوند.

بنابراین مهم است که ما در مواجهه با موقعیت های مسئله برانگیز دارای شیوه و روش باشیم. مهم نیست شما در زندگی با مشکل، دردسر و گرفتاری روبرو نشوید بلکه مهم آن است که در مواجهه با اینگونه موقعیت ها بتوانید به شیوه ای صحیح رفتار نمایید.

برخی افراد حتی قادر به برطرف کردن مسائل ساده ی روزمره ی خود نیستند و در مقابل کوچکترین مشکلات، دستپاچه و آشفته می شود. در مقابل افرادی هستند که که در مواجهه با مسائل و موقعیت های مستلزم تصمیم گیری نه تنها دچار آشوب نمی شوند بلکه از روشی منظم و گام به گام برای حل مشکلات و اخد تصمیم استفاده می کنند.


 

سرفصل ها:


فعال نمودن ذهن مخاطبین درباره ی اهمیت حل مسئله و تصمیم گیری در زندگی ماهر شدن مخاطبین در حل موثر مسائل و مشکلات ماهر شدن مخاطبین در تصمیم گیری های موثر

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار مهارت حل مسئله و تصمیم گیری