وبینار مهارت تفکر خلاق

مدرس: علی نقی قاسمیان نژاد
شروع وبینار: جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۰

آمار و ارقام حاکی از آن است که به علت توجه دولت ها به مردم و افزایش رفاه عمومی متوسط طول عمر انسان در تمام دنیا افزایش یافته است. با این حال شواهدی در دست است که به ازای افزایش پیشرفت و رفاه بشر، احساس خوشبختی و داشتن حال خوب در او رشد نکرده است.

به قول یکی از نقاشان معاصر، انسان به نوعی بیماری مبتلا شده است که می توان نام آن را "ناظربودن صرف" گذاشت.

مولفه های اصلی این بیماری عبارتند از:
احساس فزاینده بی حوصلگی، نارضایتی، بی تفاوتی عاملی که انسان را در مقابل این بیماری ایمن می کند، اندیشه خلاق و خلاقانه اندیشیدن است.

سرفصل ها:

  • فعال نمودن ذهن مخاطبین در رابطه با مفهوم تفکر خلاق
  • آشناشدن مخاطبین با اجزای تفکر خلاق
  • ماهرشدن مخاطبین در مهارت تفکر خلاق

علی نقی قاسمیان نژاد
مشاور و دکترای روانشناسی
ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار مهارت تفکر خلاق