وبینار مدیریت زمان

شروع وبینار: سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

وبینار مدیریت زمان (Time management) ششمین وبینار از دوره آنلاین کرند است. توسعه مهارتهای مدیریت زمان یک مسافرت طولانی است.این مسافرت ممکن است با این راهنما آغاز شود، اما به تمرین و ممارست بسیار و راهنمایی‌هایی که در طول راه وجود دارند، نیاز دارد. یکی از اهداف این است تا به خودتان کمک کنید تا از نحوه استفاده‌تان از زمان آگاه شوید و در نهایت هوشیارانه از زمانتان استفاده کنید.

سرفصل ها:

  • تفکیک میان چهار مفهوم از زمان: فیزیکی، اجتماعی، روانشناختی و فیزیکی
  • ساز و کارهای «ساخته شدن» زمان توسط «من»
  • زمان، بهره‌وری و تولید
  • کار/ فراغت و زمان مفید/ تلف شده
  • برنامه‌های زمانی و ترکیب اعمال ضروری با کارهای دلخواه
  • کشتنِ وقتِ مرده

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار مدیریت زمان