وبینار مهارت های برقراری ارتباط موثر

شروع وبینار: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

75% از اوقات زندگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات برنده آن کسی است که بتواند خوب ارتباط برقرار کند. مهارت ارتباطي خوب به ما کمک مي کند روابط سالم و رضايت بخشي را با ديگران داشته باشيم. 

از طرف ديگر مهارت هاي ارتباطي ضعيف مي تواند به گونه اي باشد که به سوء تفاهمات و احساسات منفي منجر شود. امروزه یکی از پیش بینی کننده های سلامت را مهارت برقراری ارتباط می دانند.

سرفصل ها:

  • تعریف و اهمیت ارتباط موثر
  • اجزای ارتباط
  • ارتباط کلامی و غیر کلامی
  • انواع مهارت های ارتباطی
  • موانع برقراری ارتباط موثر

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار مهارت های برقراری ارتباط موثر