وبینار مدیریت خودانگاره

شروع وبینار: سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

شناسایی تصویر ذهنیِ «من» از «من»، و آشنایی با روشها و ترفندهای بازسازی و واسازی آن موضوع دومین وبینار از دوره آنلاین کرند تحت نام وبینار مدیریت خودانگاره (Self-concept management) است. در این وبینار ابتدا مفهوم خودانگاره و روند شکل‌گیری و چگونگی کار کردن‌اش به طور خلاصه بررسی می‌شود، بعد شاخصهای کلیدی‌ای پیشنهاد می‌شود که به کمکشان می‌توان نقاط قوت و ضعف خودانگاره را شناسایی و بازسازی کرد. اصلِ غالب در این کارگاه آن است که «شناختن یک چیز، مترادف است با تغییر دادنِ آن چیز!»

هر فردي در ذهن خود تصويري از خويشتن دارد كه به آن خود انگاره يا خود پنداره (Self-concept) گفته مي شود. قسمت عمده وي‍ژگي هاي شخصيتي ، منش و خصوصيات رفتاري هر فرد به تصويري كه از خود در ذهنش يعني به خود انگاره وي مربوط مي شود.

توجه: این وبینار، دومین وبینار از دوره کرند میباشد.
 

سرفصل ها:

  • شناسایی و ترسیمِ نقشه‌ی ذهنی «من» از «من»
  • ارزیابی وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب برای «من»
  • روشها و ترفندهای مدیریت انگاره‌ی «دیگری» از «من»
  • پویایی انگاره و خودانگاره و مدیریت گسترش آن

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir