وبینار رایگان مدیریت هویت

شروع وبینار: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

وبینار مدیریت هویت (Identity management) اولین وبینار از دوره آنلاین کرند است که در آن مفهوم هویت در دو سطحِ فردی و اجتماعی بررسی می‌شود. ضرورتِ دستیابی به هویتی متمرکز و منسجم و شاخصهای شناسایی و صورتبندی چنین هویتی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و چند تمرین ساده برای آشنایی با زوایای پنهان هویت فردی ارائه می‌شود. در نهایت مجموعه‌ای از تمرینها و راهبردها برای بازشناسی و بازسازی هویت پیشنهاد می‌شود.

توجه: این وبینار، اولین وبینار از دوره کرند میباشد.

سرفصل ها:

  • روشها و راهبردهای پاسخ‌دهی به «من کیستم؟» و «ما کیستیم؟»
  • معنی هویت، الگوها و عادتهای برخاسته از آن، و ضرورت پرداختن به آن
  • چگونگی سازماندهی و شکل‌گیری هویت و روشهای «باز کردنِ» آن
  • تحلیل قضاوتها، نقد کلیشه‌ها، و جایگزینی سنجشگرانه
  • تمدن ایرانی، هویت ایرانی، و ضرورت بازتعریف منِ ایرانی

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir