دوره آنلاین کرند (توانمند سازی فردی: رویکرد سیستمی)

شروع وبینار: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۱۵
پایان وبینار: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۴۵
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

دوره آنلاین کرند، مجموعه‌ ده وبینار است که مضمون مشترک‌شان، مدیریت «من» و فضاهای انسانی و عملیاتیِ وابسته به آن و درنهایت توانمندسازی فردی است. بستر تئوری این کارگاه‌ها، روایتی از نظریه‌ی سیستمهای پیچیده است که آقای دکتر شروین وکیلی آن را در قالب چهار جلد کتاب (نظریه‌ی سیستمهای پیچیده، نظریه‌ی قدرت، نظریه‌ی منش‌ها، روانشناسی خودانگاره) تدوین کرده و در سال 1389 به چاپ رسانده است.

 

سرفصل ها:

گام های دهگانه دوره آنلاین کرند:

ایسمینار
http://e-seminar.ir