وبینار چطور قرارداد کار تنظیم کنیم؟

شروع وبینار: سه‌شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

ما در این وبینار سعی کرده ایم خلاصه ای از قانون کار را برای پاسخ به سوالات متداول در بین کارگران و کارفرمایان، که چطور قرارداد کاری تنظیم کنیم؟ بپردازیم.

سرفصل ها:

  • تعریف قرارداد کار

*قراردادی است، کتبی یا شفاهی ۲- به موجب آن کارگر در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.   ۳- مدت کار کارگر (اعم از موقت یا غیر موقت) می باشد.

  • مندرجات ضروری در قرارداد کار
  • ساعت کار کارگر
  • موارد ممنوع در قرارداد کار
  • شرایط کاری در دوره آزمایشی
  • خاتمه قرارداد کار
  • و... .

هنگامه عسگری

ویدئوی وبینار چطور قرارداد کار تنظیم کنیم