وبینار درآمدی بر جرایم جنسی در مخاصمات مسلحانه (An Introduction to Conflict-Related Sexual Violence)

شروع وبینار: جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰
پایان وبینار: جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

در اقصی نقاط جهان، مردان، زنان،‌ پسران و دختران پرشماری از عواقب ناگوار خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه رنج می برند. هزاران مرد، زن و کودک «بردگی جنسی» گرفته می شوند و یا به عنف و در زمینه و زمانه مخاصمات و منازعات مورد تجاوز واقع می گردند. تنها کافی است که نگاهی به اخبار مرتبط با انچه امروزه در مناطق (سابقا) جنگی و جنگ زده در جریان است داشته باشیم تا ببینیم که این رفتارها همیشه حاضر و واقع هستند.
در مواجهه با این جرایم، کمک می شود تا این بی عدالتی ها جبران شوند. 
در این وبینار، ما بر ان هستیم تا سیری در فرصت ها و چالش هایی که در مقابله با خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه وجود دارد داشته باشیم. 

All around the world, numerous men, women, boys and girls suffer the harsh consequences of conflict-related sexual violence. Thousands of men, women and children are forced into sexual slavery or raped during conflict-situations. One only needs to watch the news about what is happening today in (former) conflict areas to see that these practices are ever present. In addressing these crimes, a contribution is made to remedy those injustices. During this webinar we will look into the opportunities and challenges in addressing conflict-related sexual violence

سرفصل ها:


۱. خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه چیست؟
۲. چگونه خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه می توانند نزد محاکم ملی یا بین المللی به عنوان نسل کشی، جرایم علیه بشریت و یا جرایم جنگی مورد تحقیق و تحت تعقیب واقع شوند؟
۳. نیازها و حقوق قربانیان و بازماندگان خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه برای تضمین عدالت چیست؟

(1) What does conflict-related sexual violence entails?;
(2) How can conflict-related sexual violence be investigated and prosecuted before local, national and international criminal tribunals as part of genocide, crimes against humanity and war crimes?; and
(3) What are the needs and rights of victims/survivors of conflict-related sexual violence to ensure justice?
-----


 

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
http://www.icicl.org
(Impact (Center against Human Trafficking and Sexual Violence
https://www.impact-now.org