وبینار هنر متقاعد سازی

شروع وبینار: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

طی روز گذشته چند بار کسی یا کسانی سعی کرده اند نگرش شما را درباره ی موضوعی تغییر دهند؟ اگر لحظه ای تفکر کنید ممکن است از پاسخ به این پرسش حیرت زده شوید. فهرست ترغیب کنندگان تقریبا بی پایان به نظر می رسد: تابلوهای بزرگ اعلانات، آگهی های تلویزیونی، آگهی های مجله، مناظره ی کاندیداها، دوستان ما، تقاضاهای موسسات خیریه، حتی اساتید دانشگاه.

هر روز ما در معرض بمباران ده ها پیام قرار داریم که به منظور تغییر نگرش ها و رفتارهای ما طراحی شده اند. واضح است که اگر این پیام ها گاهی اوقات موثر واقع نمی شدند آگهی دهندگان و ترغیب کنندگان مبالغ هنگفتی را جهت تلاش برای ترغیب ما به انجام آنچه تبلیغ می کنند صرف نمی کردند.

در این وبینار سعی داریم تا حدامکان به پرسش ها زیر پاسخ داده و شیوه های موثر برای متقاعد کردن افراد را بیان کنیم.

سرفصل ها:

  •     تلاش هایی از این دست برای متقاعدسازی تا چه حد موفق است؟
  •     چه عواملی تعیین می کنند که تلاش ها برای متقاعدسازی موفق باشند؟
  •     توسل به ترس برای متقاعدسازی تا چه حد تاثیر دارد؟
  •     چرا ما گاهی در برابر تلاش ها برای تغییر نگرشمان تا این حد سرسختیم؟

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار هنر متقاعد سازی