وبینار مدیریت کنش متقابل فردی

شروع وبینار: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

وبینار مدیریت کنش متقابل فردی (Interpersonal Intractions) هفتمین وبینار از دوره آنلاین کرند است. كنش متقابل صرفاً به منزله تأثیر‌پذیری از دیگران نیست، بلكه تأثیر و تأثر متقابل در جریان زمان و موقعیت‌های گوناگون است. در این صورت یك عمل متحول در حال تغییر، مطرح است نه عمل ساده‌ای كه در شرایط محیطی خاصی تحقق پذیرد.

سرفصل ها:

  • شاخصها و چارچوب های تحلیل ارتباط من و دیگری
  • ارتباط کلامی/ غیرکلامی
  • زبان بدن
  • رسانه‌ها و زمینه‌های فهم و دریافت پیام
  • بازیهای چهارگانه و برنده/ بازنده
  • راستی، نیکی و اخلاق

ایسمینار
http://e-seminar.ir