شروع وبینار: جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

خشم یکی از هیجان های پیچیده انسانی و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ی ما بارها خشم را احساس و تجربه کرده ایم. این هیجان در عین حال که کاملا بهنجار و معمولا مفید است اگر از کنترل فرد خارج شود ماهیت تخریب کننده پیدا می کند و می تواند مشکلاتی در حوزه های شغی، فردی و اجتماعی به وجود آورد.

لابلای اخبار حوادث، موارد متعددی از قتل و جنایت را خواهید یافت که نقطه شروع آن ها، خشم آنی و عدم مهارت کنترل بر آن می باشد. در این وبینار، خشم را بهتر می شناسید و  راه هایی برای  کنترل آن خواهید آموخت

سرفصل ها:

  • تعریف و تجربه خشم
  • پیامدهای اجتماعی، فردی و فیزیولوژیکی خشم
  • مراحل خشم
  • راه های مختلف ابراز خشم
  • راه های کنترل خشم
  • پرخاشگری وجرات ورزی و تفاوت های آن ها

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir