وبینار رایگان طراحی یک سرویس کاتالوگ در چند گام ساده (IT Service Catalog)

شروع وبینار: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
پایان وبینار: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

سند کاتالوگ خدمت یا همان سرویس کاتالوگ (Service Catalog) یکی از کلیدی ترین مستندات مورد اشاره در چارچوب ITIL است. سازمانها با تدوین این سند میکوشند تا لیست شفاف و قابل استفاده ای از مجموعه خدمات قابل ارائه را برای مخاطبان خود ایجاد کرده و در اختیار آنها قرار دهند.

اما تجربه نشان داده است که اغلبِ سازمانها در تدوین این سند با مشکل مواجه شده و سند تولید شده حاوی اطلاعات کاربردی و مورد نظر چارچوب ITIL نمیباشد. در بسیاری از مواقع اطلاعات موجود در این سند به لیستی از مجموعه فعالیتهای فناوری اطلاعات و یا بدتر از آن مجموعه نرم افزارهای مورد استفاده در سطح سازمان تبدیل شده است.

از آنجاییکه تدوین مناسب چنین سندی میتواند پنجره ای به راه اندازی مطلوب دیگر فرآیندهای ITIL در سازمان باشد، مرکز مشاوره رایزن سامانه گستر با استفاده از تجربیات کسب شده در پروژه های متعدد ITIL از طریق این وبینار شما را در تدوین ساده و اثربخش این سند یاری خواهد کرد.

مخاطبان وبینار:

این وبینار برای کلیه علاقمندان به چارچوب ITIL، مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و همچنین مشاوران فعال در حوزه چارچوبها و استانداردهای مدیریتی فناوری اطلاعات مناسب بوده و حضور در آن پیشنهاد میشود.
 

سرفصل ها:

  • سرویس/خدمت چیست؟
  • سرویس کاتالوگ چیست؟
  • چگونه یک سرویس کاتالوگ تدوین کنیم؟
  • مزایای داشتن سرویس کاتالوگ و معایب نداشتن آن چه مواردی هستند؟
  • نقش ابزارهای ITSM در بکارگیری سرویس کاتالوگ چیست؟

مرکز مشاوره رایزن سامانه گستر

ویدئوی وبینار طراحی یک سرویس کاتالوگ در چند گام ساده