وبینار هوش تهدید سایبری

شروع وبینار: سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

تهیدات فضای سایبری روزبه روز پیچیده تر و گسترده تر میشوند و مقابله و کشف آنها راهکار های نوینی می طلبد .آگاهی مستمر و فعالانه از آنچه در بیرون از سازمان در فضای سایبری می گذرد خصوصا آنچه در جمع بدخواهان از ما یا علیه ما وجود دارد و تلفیق آنها در سیستم های تحلیلی سازمان، می تواند در اعمال کنترل های امنیتی بهینه و تسریع در کشف نفوذ و مدیریت حادثه های امنیتی مفید باشد. این راهکاری است که هوش تهدید سایبری در اختیار ما قرار می دهد.

 نکته: پس از ثبت نام، راهنمای حضور در وبینار به ایمیل شما ارسال خواهد شد. ممکن است ایمیل در پوشه اسپم یا پروموشن ایمیل تان باشد.

شاخه IEEE شمسی پور
دانشگاه فنی و حرفه ای
مرکز آموزش نیرا سیستم

ویدئوی وبینار هوش تهدید سایبری