وبینار کاربرد فناوری اینترنت اشیا در سلامت

شروع وبینار: چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

یکی از بازارهای جذاب ایران و البته حساس ، سلامت و بهداشت عمومی است. نقش فناوری های نوین در فرایند پیشگیری و درمان تاثیر گذار تر از قبل شده است و اینترنت اشیا یکی از مفاهیمی است که در دنیای سلامت و پزشکی نقش مهمی ایفا می کند . 

سرفصل ها:

  • معرفی اینترنت اشیای پزشکی
  • آشنایی با زیرساخت و معماری اینترنت اشیای پزشکی
  • امنیت در اینترنت اشیای پزشکی
  • بررسی مزایا و موانع فناوری اینترنت اشیا در پزشکی
  • بررسی کاربرد های اینترنت اشیا در بهداشت و درمان
  • اینترنت اشیای پزشکی در ایران و جهان
  • چشم انداز اینترنت اشیای پزشکی

شاخه IEEE شمسی پور
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشکده شهید شمسی پور
مرکز آموزش نیرا سیستم

ویدئوی وبینار کاربرد فناوری اینترنت اشیا در سلامت