وبینار مانیتورینگ پیشرفته در رایانش ابری

شروع وبینار: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

در سال های اخیر رایانش ابری با فراهم آوردن بستر جدید و قدرتمندی در ارائه خدمات، کاربران را به سمت خود سوق داده است. پیچیدگی های مدل رایانش ابری در سمت ارائه کننده بایستی توسط ابزارهای مانیتورینگ تسهیل و قابل مدیریت شوند.

در این وبینار به چرایی بحث مانیتورینگ، معرفی ابزارها و راهکارهای آن و همچنین ارائه یک راهکار پیاده سازی شده در رایانش ابری می پردازیم.

سرفصل ها:

  • مانیتورینگ در رایانش ابری
  • مفاهیم مانیتورینگ ابر
  • ابزارهای مانیتورینگ
  • ارائه یک سناریو پیاده سازی شده در رایانش ابری

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار مانیتورینگ پیشرفته در رایانش ابری