وبینار رایانش ابری: مفاهیم و بررسی های موردی

شروع وبینار: یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

رایانش ابری از روندهای مهم صنعت فناوری اطلاعات بحساب می آید که در نتیجه همگرایی تعدادی از تکنولوژی اخیر در ارائه سرویس های نرم افزاری و سخت افزاری بوجود آمده است. در رایانش ابری، سرویس های فناوری اطلاعات می توانند بصورت یک صنعت عمومی نظیر آب، برق، گاز و تلفن به کاربران عرضه شوند و در قبال آن صورتحساب رایانش دریافت نمایند. بعبارت دیگر کاربران بر اساس میزان مصرف خود از سرویس های سخت افزاری و نرم افزاری، هزینه آن را پرداخت می کنند.

این وبینار بنا به درخواست تعداد زیادی از کاربران، با همکاری جناب آقای مرتضی جوان تقدیم شما می شود.

سرفصل ها:

  • مفاهیم و بنیادهای رایانش ابری
  • نوین ترین فناوری های مرتبط با رایانش ابری
  • کاربردها و ملاحضات مرتبط با رایانش ابری
  • سرویس های قابل ارائه توسط این مدل
  • مطاله موردی و بیان مثال های واقعی

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار رایانش ابری: مفاهیم و بررسی های موردی