وبینار رایگان تامین منابع در رایانش ابری

شروع وبینار: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

بطور کلی تأمین منابع در ابر، به فرآیند سوار کردن و مدیریت یک برنامه کاربردی در زیر ساخت ابری اطلاق میشود. مدیریت صحیح منابع بسته به رویکردی که دارد میتواند عامل افزایش بهره وری، کاهش هزینه، بهبود کیفیت سرویس و ... باشد.

در این وبینار مبانی تئوری این موضوع بررسی میشود و روشهای مختلف تامین و مدیریت منابع در لایه های مختلف رایانش ابری و زیرساخت مجازی ارایه میشود.

جامعه آزاد رایانش ابری ایران با همکاری وب سایت ایـ سمینار

ایسمینار
http://e-seminar.ir