وبینار رایگان تامین منابع در رایانش ابری

مدرس: حمید رضا قوامی
شروع وبینار: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۰

بطور کلی تأمین منابع در ابر، به فرآیند سوار کردن و مدیریت یک برنامه کاربردی در زیر ساخت ابری اطلاق میشود. مدیریت صحیح منابع بسته به رویکردی که دارد میتواند عامل افزایش بهره وری، کاهش هزینه، بهبود کیفیت سرویس و ... باشد.

در این وبینار مبانی تئوری این موضوع بررسی میشود و روشهای مختلف تامین و مدیریت منابع در لایه های مختلف رایانش ابری و زیرساخت مجازی ارایه میشود.

جامعه آزاد رایانش ابری ایران با همکاری وب سایت ایـ سمینار

حمید رضا قوامی
مشاور و کارشناس رایانش ابری و توسعه کسب و کار
ایسمینار
http://e-seminar.ir