وبینار آموزشی شبیه سازی با کلادسیم (مقدماتی)

مدرس: مرتضی سرگلزایی جوان
شروع وبینار: چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۳۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۰۰

یکی از ابزارهای رایج در شبیه سازی و بررسی سناریوهای رایج در رایانش ابری، کلادسیم می باشد که بصورت گسترده در کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این وبینار، ضمن بررسی مفاهیم  و مقدمات مورد نیاز جهت کار با این ابزار، به بررسی و تشریح یک سناریوی شبیه سازی خواهیم پرداخت.


 

سرفصل ها:

  • مفاهیم اولیه مدل سازی و شبیه سازی در رایانش ابری
  • بررسی روش های ارزیابی کارآیی
  • معرفی شبیه سازهای رایانش ابری
  • معرفی کلادسیم
  • اجرای یک سناریوی مدل سازی و شبیه سازی و بررسی

مرتضی سرگلزایی جوان
موسس جامعه آزاد رایانش ابری ایران
ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار آموزشی شبیه سازی با کلادسیم (مقدماتی)