وبینار سفر به دنیای لینوکس

شروع وبینار: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

لینوکس سیستم عاملی است قدیمی که پا به پای ویندوز رشد کرده است و امروز درصد زیادی از کامپیوترهای جهان مخصوصا آنهایی که برایشان امنیت و پایداری مهم است از لینوکس استفاده میکنند. همچنین بازارهای شغلی فراوانی در دنیای لینوکس وجود دارد. با توجه به اینکه در کشور ما هم لینوکس به عنوان یک سیستم عامل بومی متن باز و آزاد مطرح است و بسیاری از سازمانها و شرکتها و افراد از ویندوز به لینوکس مهاجرت کرده اند ؛ لازم است ما نیز آماده سفر شویم!

سرفصل ها:

  • تاریخچه لینوکس
  • مقایسه با ویندوز
  • معرفی نسخه ها و توزیع های معروف
  • چگونگی ساخت فلش و بوت لینوکسی
  • نصب لینوکس در کنار ویندوز
  • معرفی برنامه های لینوکس
  • معرفی منابع و کتابهای آموزش لینوکس

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار سفر به دنیای لینوکس