وبینار رایگان GIS کاربردی با محوریت بافت فرسوده کلانشهر تهران

شروع وبینار: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
پایان وبینار: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
ندارد

در برنامه ریزی شهرها برای ارتقای سیاستهای توسعه پایدار شهری به سیستم اطلاعات جغرافیایی نیازمند هستیم. این سیستم معمولا برای برنامه ریزی جامع، منطقه بندی، مکان یابی تاسیسات، خدمات شهری و ... به کار می رود.

سیستم اطلاعات جغرافیایی از دهه 1960 تا به حال، سریع ترین نرخ رشد را درجهان داشته است و می توان آن را به منظور مدیریت بهینه سرزمین ها و ساماندهی مدبرانه منابع محدود کره زمین به کار برد. بخش مهمی از پشتوانه تئوریک و متدولوژیک سیستم اطلاعات جغرافیایی، ریشه در انقلاب (کمی و کیفیتی) در جغرافیا و شهرسازی دارد.

هدف این وبینار آموزشی (سمینار آنلاین) شرح تکنولوژی اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری بوده و نشان می دهد که چه چیزهایی در شکل گیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضایی و سیستم های پشتیبان برنامه ریزی موثر هستند و نهایتا پیرامون توسعه آینده تصمیم گیری غیر متمرکز که در دهه های آینده حکمفرما خواهند بود به بحث پرداخته خواهد شد.
 

مخاطبان وبینار:

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های جغرافیا، معماری، شهرسازی، عمران و سایر رشته های مرتبط
 

سرفصل ها:

  • معرفی اجمالی ArcMap 10.3
  • معرفی ساختار Personal Geodatabse
  • تحلیل توصیفی اطلاعات مکانی
  • تولید و تدقیق بافت فرسوده شهری
  • اتصال داده های توصیفی با داده های مکانی در محیط GIS
  • کاربرد Topology (مثال: دسته بندی معابر)
  • ورود اطلاعات نقاط برداشت شده بوسیله موبایل در محیط GIS
  • مکان یابی با استفاده از Spatial Analysis

وب سایت بانک اطلاعات مکانی کشور