وبینار رایگان GIS کاربردی با محوریت بافت فرسوده کلانشهر تهران

مدرس: احمد موحدی امین
شروع وبینار: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
پایان وبینار: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰

در برنامه ریزی شهرها برای ارتقای سیاستهای توسعه پایدار شهری به سیستم اطلاعات جغرافیایی نیازمند هستیم. این سیستم معمولا برای برنامه ریزی جامع، منطقه بندی، مکان یابی تاسیسات، خدمات شهری و ... به کار می رود.

سیستم اطلاعات جغرافیایی از دهه 1960 تا به حال، سریع ترین نرخ رشد را درجهان داشته است و می توان آن را به منظور مدیریت بهینه سرزمین ها و ساماندهی مدبرانه منابع محدود کره زمین به کار برد. بخش مهمی از پشتوانه تئوریک و متدولوژیک سیستم اطلاعات جغرافیایی، ریشه در انقلاب (کمی و کیفیتی) در جغرافیا و شهرسازی دارد.

هدف این وبینار آموزشی (سمینار آنلاین) شرح تکنولوژی اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری بوده و نشان می دهد که چه چیزهایی در شکل گیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضایی و سیستم های پشتیبان برنامه ریزی موثر هستند و نهایتا پیرامون توسعه آینده تصمیم گیری غیر متمرکز که در دهه های آینده حکمفرما خواهند بود به بحث پرداخته خواهد شد.
 

مخاطبان وبینار:

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های جغرافیا، معماری، شهرسازی، عمران و سایر رشته های مرتبط
 

سرفصل ها:

  • معرفی اجمالی ArcMap 10.3
  • معرفی ساختار Personal Geodatabse
  • تحلیل توصیفی اطلاعات مکانی
  • تولید و تدقیق بافت فرسوده شهری
  • اتصال داده های توصیفی با داده های مکانی در محیط GIS
  • کاربرد Topology (مثال: دسته بندی معابر)
  • ورود اطلاعات نقاط برداشت شده بوسیله موبایل در محیط GIS
  • مکان یابی با استفاده از Spatial Analysis

احمد موحدی امین
مدرس دانشگاه جامع وبنیانگذار سایت giskade.com
وب سایت بانک اطلاعات مکانی کشور