وبینار افتتاحیه رویداد نوآفرینی حرفه ای

شروع وبینار: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

شاخه IEEE دانشکده شهید شمسی پور با حمایت مرکزآموزشهای آزاد و خاص دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز آموزش نیرا سیستم نخستین رویداد نوآفرینی حرفه ای را برگزار می کند . این رویداد با هدف ارتقای سطح علمی و عملی اعضای شاخه IEEE و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای ، اهتمام به برگزاری 600 دقیقه وبینار تخصصی در زمینه فناوری و نوآوری دارد .

نوآفرینی حرفه ای به موضوعات کارآفرینی و نوآوری فناورانه می پردازد و شرکت کنندگان در این رویداد ، ضمن بهره مندی از گواهینامه معتبر IEEE ، با کارکردهای فناوری های جدید آشنا خواهند شد .


برنامه زمان بندی افتتاحیه:

  • سخنرانی مهندس محمد عادلی نیا (15 دقیقه)
  • سخنرانی دکتر علی سلیمانی (30 دقیقه)
  • سخنرانی مهندس محسن رضوانیان (15 دقیقه)

شاخه IEEE شمسی پور
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشکده شهید شمسی پور
مرکز آموزش نیرا سیستم

ویدئوی وبینار افتتاحیه رویداد نوآفرینی حرفه ای