وبینار سیگنال خرید

شروع وبینار: یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
پایان وبینار: یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
ندارد

در این وبینار چندین سیگنال خرید در بازه های نوسانی تا بلند مدت با بازدهی 5 تا 200% اعلام خواهد شد. کلیه سیگنال ها به همراه تحلیل کامل سهم و بررسی اهداف سهم وزمان خروج از سهم خواهد بود.

سرفصل ها:

  • سیگنال نوسانی با بازدهی 5 تا 10 درصد 
  • سیگنال کوتاه مدتی با بازدهی 10 تا 30 درصد
  • سیگنال های میان مدت و بلند مدت با بازده 100 تا 200 درصد 

 

افشین حاجیانی