سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران جلسه دوم

شروع وبینار: شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
پایان وبینار: شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد


این وبینار کاملا تجربی بوده و به صورت پرسش و پاسخی و با بیان بسیار ساده شما با بازار بورس اشنا میشوید.

با اصولی که ارایه میشه هیچ گاه در بازار بورس ضرر نخواهید داشت.

قابل استفاده برای همه اقشار جامعه و تمامی سنین.

 

سرفصل ها:

مطالب جلسه دوم:

  • اشنایی با سایت سازمان بورس
  • اشنایی با اصطلاحات و اعداد نمایش داده شده در صفحه سهام شرکت ها
  • استفاده از نکات مهم برای انتخاب سهم های خوب
  • مشخص شدن سهم های نوسانی و بلند مدتی

علیرضا رنجبر

ویدئوی وبینار آموزش کار و سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران - جلسه دوم