وبینار رایگان کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

شروع وبینار: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

داده کاوی میتواند دستیابی به درک و بینش درست از مشتریان را فراهم سازد که این امر برای ایجاد یک استراتژی موثر مدیریت ارتباط با مشتری، مهم و حیاتی است. داده کاوی میتواند از طریق تجزیه و تحلیل داده ها به برقراری تعاملات شخصی/ سفارشی با هریک از مشتریان و در نتیجه، افزایش رضایت و ایجاد روابط سودآور با مشتری منجر شود.

این رویکرد میتواند مدیریت بهینه با مشتریان را در تمام فازهای چرخه عمر مشتری از جلب و ایجاد یک رابطه قوی با مشتری تا پیشگیری از تخریب رابطه و جلب اعتماد مجدد مشتریان از دست رفته فراهم سازد.

سرفصل ها:

  • داده کاوی چیست؟
  • چرا داده کاوی؟ لزوم استفاده از داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
  • دانش حاصل از طریق داده کاوی
  • شناخت فرآیند پیاده سازی پروژه های داده کاوی (CRISP)
  • لزوم تشکیل پایگاه داده مشتریان
  • انواع داده های مشتریان
  • چالش های موجود در داده های مشتری و کیفیت داده های جمع آوری شده
  • معرفی ابزارها و تکنیک های داده کاوی به منظور تحلیل داده های مشتریان
  • مثال هایی از کاربرد داده کاوی در CRM

مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مُدام)

ویدئوی وبینار کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری