وبینار همسو سازی استراتژی مشتری و استراتژی شرکت

شروع وبینار: سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

در این وبینار می خواهیم به چند سوال مهم پاسخ دهیم:

 • استراتژی چیست و چرا استراتژی لازم داریم؟
 • چطور مشتری را در بیانیه های رسالت و چشم انداز در نظر یگیریم؟
 • چه استراتژیهای استفاده کنیم تا از طریق مشتری گرایی رهبر بازار شویم؟
 • چرا علاوه بر محیط باید مشتری را بشناسیم؟ و چطور بخش بندی را انجام دهیم
 • چطور استراتژی شرکت و مشتری را همسو کنیم؟
 • ماتریس استراتژی سی آر ام چیست؟
 • همسو سازی استراتژی شرکت و استراتژی مشتری چه تاثیری بر عملکرد و رشد شرکت دارد؟
از کلمات استراتژی و مشتری زیاد استفاده می شوم اما ترکیب آن یعنی استراتژی مشتری چندان آشنا نیست، در حالی که یکی از فرایندهای اصلی استقرار مدیریت ارتباط با مشتری، تدوین استراتژی مشتری و همسو سازی آن با استراتژی شرکت است.

شرکت ها بدون توجه به در نظر گرفتن مشتری در استراتژی شرکت، به سرعت سراغ خرید نرم افزار می روند و از ناکارآمدی سی آر ام (CRM) اظهار نارضایتی می کنند یا برنامه ریزی استراتژیک انجام میدهند و توجهی به تاثیر جذب و وفاداری سازی مشتری و تنوع مشتریان خود ندارند. همسو کردن استراتژی شرکت و استراتژی مشتری، مهمترین کاری است که منجر به استقرار اثر بخش سی آر ام می شود و نتیجه آن روابط بلند مدت و سودآور با مشتریان است.

مخاطبان وبینار:

 • مدیران عامل، مدیران فروش و بازاریابی، کارشناسان و دانشجویان علاقمند به برنامه ریزی استراتژیک  و سی آر ام (crm)

سرفصل ها:

 • تعریف استراتژی
 • بیانیه های رسالت و چشم انداز با در نظر گرفتن مشتری
 • ابزارهای تحلیل محیط
 • انواع استراتژی ها در سطح شرکت
 • شناخت و بخش بندی مشتری
 • ماتریس استراتژی سی آر ام
 • همسو سازی

مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مُدام)

ویدئوی وبینار همسو سازی استراتژی مشتری و استراتژی شرکت