شروع وبینار: دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
پایان وبینار: دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۵
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

این وبینار شما را متحول خواهد کرد:

 • اگر میخواهید فروشگاهی را تاسیس کنید؛
 • اگر میخواهید در فروشگاهتان بازدهی و فروش بیشتری داشته باشید؛
 • اگر با بحران مالی روبرو شده اید یا ناخواسته در شرایط ورشکستگی قرار گرفته اید.
آنچه یک کاسب و فروشنده در شرایط کنونی برای موفقیت در چالش کسب و کار امروز نیاز دارد نه علم بازاریابی و فروش است؛ نه سرمایه زیاد بلکه تجربیات یک کاسب کهنه کار، موفق و باتجربه هست.

بیائیم همراه شویم با تجربیات 30 ساله موسس و مدیر فروشگاه های زنجیره ای حجاب فاطمی و چهره ماندگار و کار آفرین نمونه سالهای 1395 و 1396   
 
 
چهره ماندگار و کار آفرین نمونه استان خراسان رضوی آقای حمید رضا نبی خواه

در این وبینار با سرفصل های زیر آشنا می شویم.

سرفصل ها:

 • فروشگاه موفق
 • فروشنده موفق
 • مشتری مداری موفق
 • قیمت گذاری موفق
 • حراج و تخفیف موفق
 • تبلیغات موفق
 • مدیریت بحران
 • مدیریت ورشکستگی

حمید رضا نبی خواه