شروع وبینار: سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

همه ما لحظاتی را تجربه کرده ایم که درمدیریت و انگیزه بخشی به دیگران با چالش مواجه شده ایم و یا اینکه به مرور زمان، اثربخشی انگیزاننده های ما کمتر و کمتر شود. اشتغال و دغدغه مندی فراوان یک مدیر قدرتمند و پرمشغله در حوزه ی شغلی، به مرور زمان باعث میشود که او دیگر فرصت یادگیری شیوه ها و تکنیکهای جدید، جادویی و بدیحی شده ی دنیای مدیریت را نداشته باشد. ابزارهای خارق العاده و قدرتمندی که کیفیت انگیزه بخشی و مدیریت ما را تمایزی چشمگیر میبخشد و البته بکار بردن آنها بسیار ساده و جذاب میباشد.

داوود کیخسروکیانی در این مجموعه وبینارهای هفتگی میکوشد در یک جلسه به تبیین یکی از قواعد اصلی گیمیفیکیشن و در جلسه بعدی به مصداق یابی و کاربرد این قواعد بپردازد. همچنین بنا دارد که بعد از تبیین هر پنج قانون گیمیفیکیشن، پروژه ای برای طراحی بازی تعریف کند تا مخاطب، بتواند آموخته های خود را بکارگیری اثر بخش کند.


مخاطبان این وبینار:

  • مدیران هوشمند و پر مشغله که در صدد انگیزه دهی بیشتر و راندمان بالای شغلی هستند.

سرفصل ها:

  • قواعد گیمیفیکیشن و کاربردها
  • طراحی بازی با اصول گیمیفیکیشن
  • خود انگیزی و انگیزش دیگران، چرا و چگونه؟
  • مهندسی شادی، باید ها و نباید ها
  • تشویق و تنبیه اثر بخش، کی و کدام؟
  • سنگ بزرگ انگیزشی اثر بخش است؟
  • انگیزش نیروها بدون سخنرانی انگیزشی
  • گیمیفیکیشن (بازی سازی) در آموزش چه کاربردی دارد؟
  • کارکرد های دوبال احساس و منطق در مدیریت

سایت آموزشی کیان اندیشه

ویدئوی وبینار مدیریاری با گیمیفیکیشن (6)