وبینار نقشه راه استراتژیک: همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی

مدرس: رابرت فال
شروع وبینار: دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
پایان وبینار: دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

نقشه راه، سندي است كه حاصل به اجرا درآوردن فرايند ترسيم نقشه راه در يك سازمان است. در تعريفي ساده مي توان گفت نموداري است بر محور زمان كه سطوح مختلف سازمان و برنامه هاي آنها، براي دستيابي به اهداف كلان آينده را نشان مي دهد. مي توان گفت نقشه هاي راه، روش ساده و گرافيكي براي توصيف آينده است و نحوه سرمايه گذاريها براي رسيدن به آينده مطلوب را توجيه ميكند.

نقشه‌راه مي‌تواند كاركردهاي مختلفي داشته باشد از جمله آنها مي‌توان به هم راستاسازي استراتژي تكنولوژي و استراتژي بنگاه، تعيين شكاف هاي تكنولوژيكي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري اشاره كرد.
نقشه‌راه تکنولوژی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با شناسایی تولیدات و نیازهای بازار آینده و تکنولوژی لازم برای رسیدن به آن‌ها از وجود تقاضا در آینده اطمینان یابند. نقشه‌راه تکنولوژی روشی برای شناسایی تولیدات یا تهیه نیازها و تبدیل آن‌ها به گزینه‌های تکنولوژیکی و طرح‌های توسعه است تا مطمئن شویم تکنولوژی مورد نیاز آینده به هنگام نیاز، آماده و میسر است.

سرفصل ها:

  •     آشنایی با مفهوم نقشه راه و کاربردهای ان
  •     چگونگی ایجاد همراستایی بین نیازهای بازار و نواوری های سازمان
  •     یکپارچگی بازار، فناوری و نوآوری در قالب نقشه راه
  •     ابزارها و روش های بهره بردن از فرصت های استراتژیک تکنولوژیک و نوآورانه

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار نقشه راه استراتژیک: همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی