وبینار کوچینگ و مدیریت عملکرد کارکنان

شروع وبینار: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
پایان وبینار: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

چرا در اختیار داشتن مهارتهای کوچینگ یک ضرورت برای مدیران به منظور مدیریت عملکرد کارکنان است.
مدیریت عملکرد کارکنان یکی از مسوولیت های اصلی مدیران است که همواره بعنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل موفقیت و بهبود مستمر یک سازمان، یک تیم یا اعضاء یک گروه از آن یاد شده است. 
رویکردها و روش های مدیریت عملکرد کارکنان هم مانند سایر فرایندهای مدیریت منابع انسانی در طول زمان دچار تغییرات و جهت گیری های مختلفی شده است. در ابتدا این فرایند بیشتر تاکید بر برنامه ریزی برای کارکنان و ارزیابی آنها بر اساس نتایج به دست آمده داشت ولی امروز در مفاهیم و مدلهای جدید به دفعات از نقش و تاثیر کوچینگ در مدیریت عملکرد کارکنان می شنویم.
در این وبینار تلاش می کنیم ضمن معرفی کوچینگ به تاثیر داشتن مهارتهای کوچینگ برای مدیران در مدیریت عملکرد کارکنان بپردازیم.منابع پیش‌نیاز وبینار: http://bit.ly/2WktYF7

 

سرفصل ها:

  • معرفی کوچینگ
  • آشنایی با مدیریت عملکرد کارکنان با استفاده از کوچینگ

آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان FCA
https://icoachtraining.com

ویدئوی وبینار کوچینگ و مدیریت عملکرد کارکنان