وبینار رایگان خلق ارزش در هزاره سوم با تکنولوژی و نوآوری

شروع وبینار: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

سرعت تغییرات در دنیای کسب‌وکار منجر به توسعه‌ی ادبیاتی جدید در صنایع مختلف شده‌است. تکنولوژی به معنای عام یکی از مهم‌ترین منابع شرکت‌های موفق می‌باشد و در واقع بسیاری از موفقیت‌های امروزه‌ی صنعتگران به استفاده‌ی صحیح آن‌ها از تکنولوژی گره خرده‌است.

این واژه(تکنولوژی) در دل خود تعاریف گوناگونی را جا داده که متأسفانه عدم درک صحیح آن در صنایع کشورمان منجر به نوعی عقب‌افتادگی در درک قواعد بازی می‌گردد. به‌واقع بسیاری از قواعد بازی را تکنولوژی به کمک فرایند نوآوری شکل و تغییر داده است. از این رو شناخت این پدیده و برخورد صحیح با آن منجر به ایجاد زمینه‌های مساعد برای خلق ارزش می‌گردد.

در این وبینار سعی می‌گردد تا مفاهیم کمتر جا افتاده‌ی این ادبیات تشریح گردیده و به معنای واقعی راه‌حل‌های بهره‌گرفتن از تکنولوژی و نوآوری برای ارزش آفرینی در شرکت‌های کوچک و بزرگ بررسی گردد.

سرفصل ها:

  • تبیین مفاهیم اصلی تکنولوژی و نوآوری
  • تشریح سیستم مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری
  • ارائه‌ی راه‌کارهای ایجاد ارزش از مسیر بهره‌گیری از تکنولوژی و نوآوری

 

ایسمینار
http://e-seminar.ir