وبینار رایگان خلاقیت و نوآوری

مدرس: رضا رمضانی خورشید دوست
شروع وبینار: چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۳۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۰۰

برای خلاقیت و نوآوری مطالب بسیار گفته و نشر شده است. این مطالب به سامان نیست. آیا می توان تصوری سامان یافته از خلاقیت و نوآوری به دست آورد؟ بحث ما همین است، تلاش می شود در این وبینار مطالب پراکنده به گونه ای فراهم آورده شود که آشنایان با خلاقیت و نوآوری آن را کما بیش به کار برند و بتوانند از آن به عنوان راه گشای یک زندگی برتر به کار گیرند

 یکی از عوامل عمده برای دستیابی به زندگی برتر، دست یافتن به ثروت و قدرت است. البته ثروت و قدرت تنها برای زندگی برتر کافی نیست، بلکه بایستی اخلاق هم با آن دو همراه باشد لیکن کمتر می توان همراه با ناتوانی و نادانی، اخلاق را پاس داشت.

شرکت ها و سازمان های بزرگ خلاق و نوآور برای ملت ها ثروت و قدرت می آفرینند. فروش 300 میلیارد دلاری جنرال موتورز و فروش 75 میلیارد دلاری توشیبا، طعنه ی بزرگ به درآمد نفتی سالانه ماست. زیرا توشیبا تنها یکی از 550شرکت مهم ژاپن است. این مجموعه ها بدون خلاقیت و نوآوری به سرعت می میرند.
 

رضا رمضانی خورشید دوست
عضو هیات مدیره دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر
ایسمینار
http://e-seminar.ir

ویدئوی وبینار خلاقیت و نوآوری