وبینار مروری بر بیومارکرها و نقش آنها در تشخیص، پیش بینی و درمانِ بیماری‌های انسان و حیوانات

شروع وبینار: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
پایان وبینار: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارد

مروری بر بیومارکرها و نقش آنها در تشخیص، پیش بینی و درمانِ بیماری‌های انسان و حیوانات
An overview of biomarkers and their roles in diagnosis, prediction, prognosis and treatment of diseases and disorders in human and animals

سرفصل ها:

- بیومارکر چیست و انواع آن
- چرا بیومارکر مورد نیاز است
- انواع روش‌های مورد استفاده در بیومارکرها 
- مواردی که در انتخاب و استفاده از یک ‌بیومارکر باید در نظر گرفت
- مراحل ارزیابی مناسب و معتبر بودن یک بیومارکر
- استفاده از بیومارکرها در تشخیص بیماری‌ها
- استفاده از بیومارکرها برای پیش‌بینی بیماری‌ها
- استفاده از بیومارکرها برای ارزیابی درمان
- استفاده از بیومارکرها برای ساخت دارو

انجمن کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی ایران

ویدئوی وبینار مروری بر بیومارکرها و نقش آنها در تشخیص، پیش بینی و درمانِ بیماری‌های انسان و حیوانات