ویدئوی وبینار همه چیز درباره فینتک

مدرس : سید سینا قاضی دزفولی فینتک سرمایه‌گذاری
30,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار ششم: خلق ایده‌های استارتاپی فینتک

ویدئوی وبینار پنجم: مدیریت سرمایه‌گذاری هوشمند

ویدئوی وبینار چهارم: تحلیلگری خبره مالی (CFA)