ویدئوی وبینار روابط عمومی و نقش آن در خلق برند (وبینار اول)

مدرس : مسعود محمدی برند و برندسازی
70,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار بازاریابی اینترنتی و خلق برند

ویدئوی وبینار قوانین جامع بازاریابی (وبینار پنجم)

ویدئوی وبینار قوانین 22 گانه برند ( وبینار چهارم)