ویدئوی وبینار چهارم: تحلیلگری خبره مالی (CFA)

ویدئوی وبینار ششم: خلق ایده‌های استارتاپی فینتک

ویدئوی وبینار پنجم: مدیریت سرمایه‌گذاری هوشمند

ویدئوی وبینار سوم: تحلیلی اقتصادی بر نحوه ارزش‌گذاری رمزارزها