ویدئوی وبینار پنجم: مدیریت سرمایه‌گذاری هوشمند

140,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار ششم: خلق ایده‌های استارتاپی فینتک

ویدئوی وبینار چهارم: تحلیلگری خبره مالی (CFA)

ویدئوی وبینار سوم: تحلیلی اقتصادی بر نحوه ارزش‌گذاری رمزارزها