ویدئوی وبینار ساخت سریع محصول استارتاپی (MVP)

مدرس : مانوئل اوهانجانیانس کسب و کار
21,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار ایده پرداز عملگرا باشید

ویدئوی وبینار تیم سازی استارتاپ ها

ویدئوی وبینار خلق و تدوين مدل كسب و كار نوآورانه